Tigla ceramica E 58 S

Dimensiuni: 26,0 x 42,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 13,9 buc./m²
Greutate: aprox. 3,1 kg/buc.

Panta acoperișului: 22 °

tigla ceramica angoba, tigla ceramica glazurata, tigla ceramica natur

Tigla ceramica FORMA

Dimensiuni: 29,5 x 46,5 cm ± 2%
Necesar plăci: 9,9  buc./m²
Greutate: aprox. 4,0 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

tigla ceramica angoba, tigla ceramica glazurata

Tigla ceramica KARAT

Dimensiuni: 27,0 x 42,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 15 buc./m²
Greutate: aprox. 3,3 kg/buc.

Panta acoperișului: 7 °

tigla ceramica angoba, tigla ceramica glazurata, tigla ceramica natur

Tigla ceramica KARAT XXL

Dimensiuni: 32,5 cm x 48,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 9 buc./m²
Greutate: aprox. 5,3 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

Tigla solzi BIBER

Dimensiuni: 18,0 x 38,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 33.7-44.5 buc./m²
Greutate: aprox. 2,0 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

tigla solzi angoba, tigla solzi glazurata, 

Tigla ceramica LINEA

Dimensiuni: 29,0 x 48,5 cm ± 2%
Necesar plăci: 10,5 buc./m²
Greutate: aprox. 4,5 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

tigla ceramica angoba,  tigla ceramica sinterizata

Tigla ceramica E 58

Dimensiuni: 26,0 x 42,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 14,5 buc./m²
Greutate: aprox. 3,1 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

Tigla ceramica E 58 MAX

Dimensiuni: 29,0 x 46,5 cm ± 2%
Necesar plăci:11,5 buc./m²
Greutate: aprox. 3,9 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

tigla ceramica angoba, tigla ceramica glazurata, tigla ceramica natur

Tigla ceramica E 58 PLUS

Dimensiuni: 36,0 x 54,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 7,4 buc./m²
Greutate: aprox. 5,8  kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

Tigla ceramica E 58 SL

Dimensiuni: 29,0 x 46,5 cm ± 2%
Necesar plăci: 11,5 buc./m²
Greutate: aprox. 3,8 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

tigla ceramica angoba, tigla ceramica glazurata, tigla ceramica natur

Tigla ceramica Holzfalz SL

Dimensiuni: 31,0 x 46,5 cm ± 2%
Necesar plăci: 11,5 buc./m²
Greutate: aprox. 4,8 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

Tigla ceramica MOENCH

Dimensiuni: 21 x 41 cm ± 2%
Necesar plăci: 13,7 buc./m²
Greutate: aprox. 2,8 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

Tigla ceramica MONACO

Dimensiuni: 25,5 x 42,0 cm ± 2%
Necesar plăci: 14,5 buc./m²
Greutate: aprox. 3,8 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °

Tigla ceramica Reform XXL

Dimensiuni: 29,5 x 46,5 cm ± 2%
Necesar plăci: 9,8 buc./m²
Greutate: aprox. 4 kg/buc.

Panta acoperișului: 10 °